Daan Theeuwes Centrum

Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie wordt een nieuw revalidatiecentrum voor – in eerste instantie – 45 jongeren van 16 tot 30 jaar met ernstig traumatisch hersenletsel.

Het centrum biedt hen – zowel klinisch als poliklinisch – een zeer intensief en langdurig neurorevalidatieprogramma in een verrijkte omgeving met veel aandacht voor optimaal herstel, motivatie en familiebegeleiding en -training. Het centrum zal in het tweede kwartaal van 2018 openen op een locatie in centraal Nederland (provincie Utrecht) die goed bereikbaar is met zowel openbaar- als eigen vervoer.

Hoofddoelstelling

Het mogelijk maken van een gespecialiseerde kliniek is het hoofddoel van de Stichting: het optimaliseren van de behandeling van jongeren met ernstig traumatisch hersenletsel. Hier kan heel veel gewonnen worden. Door intensiever en langduriger te behandelen in een erg motiverende en verrijkte omgeving.

Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie werkt nauw samen met het gerenommeerde Shepherd Center in Atlanta en heeft een wetenschappelijke adviesraad met klinkende namen, zoals prof. Erik Scherder, prof. Saskia Peerdeman, prof. Jaap Oosterlaan, dr. Marsh Königs e.a.

We zijn nu actief met het samenstellen van een jong team van professionals. Van revalidatieartsen tot therapeuten. Belangrijk is dat zij – net als wij – revalidatie ook echt zien als het beperken van beperkingen en niet als het leren omgaan met de beperkingen. Echt revalidatie en niet compensatie.

Ouderprogramma’s

Naast de behandeling van de jongeren met traumatisch hersenletsel wordt ook hard gewerkt aan het opzetten van programma’s voor ouders en partners. Niet alleen m.b.t. het managen van verwachtingen, maar ook het verwerken, het begeleiden van de revalidant en natuurlijk ook het leren hem/haar optimaal te begeleiden en motiveren om steeds verder te komen.

De artsen en therapeuten die wij nu zoeken hebben vanzelfsprekend affiniteit met traumatisch hersenletsel. Zij houden van meetbare resultaten, intensief teamwerk en staan open voor het implementeren van nieuwe ideeën volgens de laatste stand van de wetenschap. Zij geloven in hoe intensieve, langdurige revalidatie Quality of Life terug kan brengen bij veel jonge mensen met THL en willen daar een actieve bijdrage aan leveren.

Essentieel is de positieve werk- en therapierichting waaraan iedereen mede richting moet geven. Een training in het Shepherd Center in Atlanta is onderdeel van het eigen opleidingsprogramma. Deze kliniek is al ruim 40 jaar toonaangevend in revalidatie na hersenletsel. Internationale best practices kunnen zo snel worden geïmplementeerd en lokaal verder worden verbeterd.

Wilt u meer informatie? Mail aan: info@daantheeuwescentrum.nl. We nemen dan snel contact met u op.

Het Daan Theeuwes Fonds is actief betrokken bij opzet en ontwikkeling van het Centrum maar zal hier geen financiële belangen in hebben.