Daan Theeuwes Centrum

Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie is een nieuw revalidatiecentrum voor jongeren van 16 tot 35 jaar met ernstig traumatisch hersenletsel.

Het centrum biedt hen – zowel klinisch als poliklinisch – een zeer intensief en langdurig neurorevalidatieprogramma in een verrijkte omgeving met veel aandacht voor optimaal herstel, motivatie en familiebegeleiding en -training. Het centrum staat in Woerden, wat goed bereikbaar is met zowel openbaar- als eigen vervoer.

Hoofddoelstelling

Het mogelijk maken van een gespecialiseerde kliniek was het hoofddoel van de Stichting: het optimaliseren van de behandeling van jongeren met ernstig traumatisch hersenletsel op basis van de laatste stand van wetenschap en internationale praktijk. Er kan voor de doelgroep erg veel gewonnen worden. Door intensiever en langduriger te behandelen in een erg motiverende en verrijkte omgeving.

Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie werkt nauw samen met het gerenommeerde Shepherd Center in Atlanta en heeft een wetenschappelijke adviesraad met klinkende namen, zoals prof. Erik Scherder, prof. Saskia Peerdeman, prof. Jaap Oosterlaan, dr. Marsh Königs e.a. Er is een academische samenwerking met AMC, VUmc en de achterliggende universiteiten (UvA en VU).

We werken met een jong team van professionals. Van revalidatieartsen tot therapeuten, verpleegkundigen en staffunctionarissen. Belangrijk is dat zij – net als wij – revalidatie ook echt zien als het beperken van beperkingen en niet als het leren omgaan met de beperkingen. Echt revalidatie en niet compensatie. De behandelkosten in het Daan Theeuwes Centrum worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Ouderprogramma’s

Naast de behandeling van de jongeren met traumatisch hersenletsel wordt ook hard gewerkt aan het opzetten van programma’s voor ouders en partners. Niet alleen m.b.t. het managen van verwachtingen, maar ook het verwerken, het begeleiden van de revalidant en natuurlijk ook het leren hem/haar optimaal te begeleiden en motiveren om steeds verder te komen.

De kosten hiervan zullen betaald moeten worden uit giften aan het Daan Theeuwes Fonds. Dat geldt ook voor de onderzoeksprojecten (waaronder een programma voor jongeren die met ernstig hersenletsel direct de chronische zorg zijn ingegaan omdat ze bij ontslag uit het ziekenhuis bijvoorbeeld niet voldoende bewust waren om medisch specialistisch te revalideren.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van het Daan Theeuwes Centrum: www.daantheeuwescentrum.nl

Het Daan Theeuwes Fonds is actief betrokken bij opzet en ontwikkeling van het Centrum maar zal hier geen financiële belangen in hebben.