Waarom het Daan Theeuwes Fonds?

Op 13 juni 2013 kreeg Daan Theeuwes - toen 23 - een scooterongeluk. Hij viel met zijn hoofd op een paaltje, precies onder zijn helm. Nog geen half uur later lag hij op de operatiekamer van het VUmc in Amsterdam. De diagnose: zeer ernstig diffuus hersenletsel.
Er volgden nog 8 operaties, 6 weken coma en in totaal 4 maanden ziekenhuis. Na 5 maanden sprak hij weer zijn eerste woordjes, maar was halfzijdig verlamd. Daan was ook nog niet bij voldoende bewustzijn na die periode om naar een medisch specialistisch revalidatiecentrum te gaan. Gelukkig kon hij terecht bij het speciale VIN programma van revalidatiecentrum Leijpark in Tilburg. Een programma dat helemaal erop is gericht om jongeren (en inmiddels ook ouderen) weer tot een bewustzijnsniveau te brengen dat zij volwaardig kunnen revalideren.

Daan ging daarna naar een gerenommeerd revalidatiecentrum. Niet verwonderlijk dat het gehele programma was afgestemd op ouderen. Zij vertegenwoordigen immers ruim 95% van alle neurorevalidatie patiënten. Maar tussen de ouderen zitten motiveert de jongeren minder. Bovendien kunnen zij veel meer prikkels en belasting aan. Als je alles opnieuw moet leren - van praten tot lopen; van je arm gebruiken tot slikken - dan bereik je dat alleen als je erg intensief aan alle doelen werkt. Fysiek en cognitief.

Na enkele maanden werd het duidelijk dat Daan niet heel veel verder kwam en zijn toekomst waarschijnlijk in een verzorgingshuis lag. Gelukkig was er een intensief contact met een aantal specialisten, waaronder prof. Erik Scherder, dr. Henk Eilander en dr. Marsh Königs, waarmee gezamenlijk gekeken werd naar elke kansen er waren om dat te voorkomen. Iedereen was het er over eens: heel intensief revalideren met veel uitdagingen in een verrijkte en motiverende omgeving. Die werd gevonden in het Shepherd Center in Atlanta. Een toonaangevend revalidatiecentrum dat ontstaan is vanuit particulier initiatief.

Daan maakte daar enorme sprongen vooruit. Na 9 maanden intensieve therapie kwam hij lopend terug. Hij kon zijn arm en hand weer gebruiken, sprak weer twee talen en kon weer op zichzelf wonen. Natuurlijk is hij niet 100% de 'oude' Daan, maar wel een 'nieuwe' Daan met weer veel levenskwaliteit, ambities en zelfstandigheid.

Deze weg en deze resultaten waren voor Dominique en Adriaan Theeuwes de reden om een Fonds op te richten met als doel om de revalidatie en postrevalidatie van jongeren met ernstig hersenletsel te optimaliseren. Deze honderden jongeren verdienen alle kansen op maximaal herstel.

Het Daan Theeuwes Fonds werd in eerste instantie gefinancierd door de oprichters, vrienden en familie. Inmiddels heeft het Fonds vele donateurs, van particulieren tot clubs en organisaties. Hierdoor kan het Fonds erg actief werken aan innovatieve en resultaatgerichte programma's die volledig ten dienste staan van jongeren met ernstig hersenletsel.

De focus van het Fonds richt zich na de realisatie van het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie steeds meer op de periode na de revalidatie. Een periode waarin een nieuwe toekomst opgebouwd moet worden en waarin de levenskwaliteit en maatschappelijke participatie centraal staan.

Stichting Het Daan Theeuwes Fonds heeft de fiscale ANBI-status. Meer informatie over de structuur, governance en financiën, kunt u vinden door op deze pagina te klikken.