Financien

Stichting Het Daan Theeuwes Fonds is een particulier initiatief en is in haar werkzaamheden afhankelijk van financiële bijdragen van derden. Een belangrijk deel van de benodigde financiën wordt ter beschikking gesteld door de oprichters van het fonds. Dit voorziet ook in een langdurig commitment zodat de toekomst van het fonds en de uitvoering van de basisactiviteiten wordt gewaarborgd.

Alle activiteiten van het Daan Theeuwes Fonds zijn gericht op het realiseren van een duurzame verbetering van de zorg en behandeling van alle jongeren en jongvolwassenen met niet aangeboren hersenletsel. Het fonds geeft dan ook geen individuele financiële ondersteuning aan personen met traumatisch hersenletsel, dan wel voor persoonlijke therapieën of  begeleiding.

Financiële bijdragen zijn meer dan welkom om de omvang en snelheid van implementatie van de plannen van het fonds te vergroten.

Verantwoording

Binnen vier maanden van elk kalenderjaar wordt een jaarverslag – ook op deze website – gepubliceerd met daarin de verantwoording van alle inkomsten en uitgaven alsmede de uitgevoerde en geplande activiteiten en de begroting van het komende jaar.

Vergoeding bestuur

Het bestuur en de ambassadeur ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Fiscale aftrekbaarheid schenkingen

Stichting Het Daan Theeuwes Fonds beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Bevorderende Instelling) van de Belastingdienst. Schenkingen zijn derhalve fiscaal aftrekbaar conform de geldende richtlijnen.

Downloads

Hieronder treft u een aantal downloads aan zoals recente jaarverslagen, de ANBI-verklaring van de Belastingdienst alsmede het formulier voor periodieke schenkingen conform de richtlijnen van de Belastingdienst. Daarbij is een notariële akte overbodig.

Overeenkomst periodieke gift

ANBI Verklaring

De Belastingdienst over aftrekbaarheid van giften

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Voor meer informatie

over alle mogelijkheden kunt u contact opnemen met de penningmeester van het fonds via het mailadres: penningmeester@daantheeuwesfonds.nl

MAIL ONS