Hoe kunt u helpen

Op welke manieren kan ik helpen?

U kunt het Daan Theeuwes Fonds op verschillende manieren helpen om haar doelen te realiseren.

 

Met steun:

Helpen kan met financiële ondersteuning. Voor het opzetten van het expertisecentrum, onderzoek, training en de ontwikkeling en/of de implementatie van bewezen behandelmethoden is geld nodig. Bijdragen kunnen worden gestort op het bankrekeningnummer van het Daan Theeuwes Fonds: NL22 KNAB 0280 6282 69. Het fonds heeft de ANBI-status, zodat giften conform de geldende richtlijnen fiscaal aftrekbaar zijn. Vanzelfsprekend volgt een nauwgezette financiële verantwoording van alle ontvangen middelen.
 
 

Met tijd:

Een andere mogelijkheid is dat u als direct betrokkene in de zorg voor jongeren met NAH een actieve rol speelt in de opzet van het expertisecentrum. Dit in samenwerking met een adviesraad, waarin toonaangevende specialisten op het gebied van de behandeling van jongeren met hersenletsel zitting hebben. Over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met de stichting via info@daantheeuwesfonds.nl.
 
 
 

Vrijwilligers

Tenslotte zoeken wij vrijwilligers en ambassadeurs die bij willen dragen aan het op de kaart zetten van de specifieke problemen, kansen en behandelmethoden voor jongeren met niet aangeboren hersenletsel. Dit kunnen ervaringsdeskundigen zijn, jongeren met hersenletsel, hun familie en andere betrokkenen. Ook over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met de stichting via info@daantheeuwesfonds.nl.