Ook vrienden en familie verdienen alle aandacht.

Als een dierbare ineens hersenletsel krijgt, dan heeft dat een enorme impact of ouders, broers, zussen, vrienden en familie. Niets is vanaf dat moment nog hetzelfde. Juist daarom vinden wij het belangrijk dat familie en vrienden alle support krijgen. 
Samen met het fonds HandicapNL en het Daan Theeuwes Centrum is een Familie- en Vriendenprogramma ontwikkeld. Het doel is om de directe omgeving van de jongere beter - en positiever - te leren omgaan met de nieuwe realiteit.
Onderdelen van het programma zijn verwerking, lotgenotencontact, inspiratiesessies met (ervaring)deskundigen en kennisvergroting. Juist omdat de familie en vrienden de hoeksteen zijn (en blijven) voor de jongere met hersenletsel, is het belangrijk dat zij sterk staan - hoe groot het verdriet ook is.

Het programma wordt geïmplementeerd binnen het Daan Theeuwes Centrum. Eén van de unieke onderdelen is het langdurig postrevalidatie case management. Hierbij worden de revalidanten ook na de opname in het Daan Theeuwes Centrum nog enkele jaren gevolgd en is er een vast aanspreekpunt die kan helpen bij problemen en mogelijkheden die zich na de revalidatie voor doen. Dit kan alles zijn. Van financiën tot huisvesting; van depressiviteit tot verdere ontwikkeling; van seksualiteit tot vriendschappen. Dit case management wordt financieel mogelijk gemaakt door HandicapNL en het belang is zo evident, dat er nu wordt gewerkt aan een duurzame bekostiging. 

Voor vrienden is er een apart programma. Doel is om vriendschappen gelijkwaardig in stand te houden. Maar hoe ga je om met een vriend die ineens moeilijker communiceert en beweegt? Hier wordt geholpen met begeleiding, kennis, advies en met uitstapjes. Zo kunnen revalidanten met een vriend of vriendin bijvoorbeeld naar een wedstrijd, een concert of festival gaan. Zo ontdekken ze samen dat de revalidant misschien wat langzamer is geworden, maar nog steeds dezelfde vriend of vriendin is. Dat geldt ook voor sportieve evenementen zoals watersportdagen, speciale muziekvoorstellingen etc.

De kosten van deze vriendenactiviteiten worden grotendeels betaald door sponsoren van het Daan Theeuwes Fonds. Belangrijke bijdragen komen o.a. van De Goey Kaas, De Groot Verburg Kaas, Lions Club Venray, Inner Circle Gorinchem, MULTIVAC en particuliere giften.