Wetenschap en Research

Het Daan Theeuwes Centrum heeft een aantal wetenschappelijke projecten geïnitieerd en financieel gesteund. Het begon met de opzet van een kennisbank waarin alle relevante internationale case- en outcome studies op het terrein van hersenletsel, revalidatie en jongeren centraal werden samengebracht. Deze kennisbank wordt binnenkort weer geactualiseerd. Deze 'knowledge base' is samengesteld door wetenschappers en studenten van Vrije Universiteit Amsterdam en is online toegankelijk via http://www.tbi-knowledge-base.org.

Deze kennisbank was de basis voor een - door het Fonds gefinancierde - wetenschappelijke meta analyse waarmee onomstotelijk het belang van vroegtijdige en intensieve neurorevalidatie kwam vast te staan. Deze meta analyse is gepubliceerd in de Archives of Phyiscal Medicine en Rehabilitation van de American Congress of Rehabilitation Medicine. De uitkomsten van deze studie zijn in de behandelprotocollen in een aantal landen overgenomen, waaronder het Engelse NHS. Het onderzoek was ook essentieel om in Nederland vergoeding voor intensieve revalidatie te krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet. De publicatie van het onderzoek kunt u hier downloaden.

Een tweede project is de financiering van 50% van de totale projectkosten ad € 240.000,- van een 4 jaar durend promotie onderzoek van Ruud van der Veen o.l.v. prof. Jaap Oosterlaan (Universiteit van Amsterdam). Tijdens dit onderzoek wordt onder meer in kaart gebracht welke factoren belangrijk en maatgevend zijn in de neurorevalidatie. Op basis van vele tienduizenden metingen bij jongvolwassenen met traumatisch hersenletsel is een 'Measurement Feedback System' ontwikkeld dat de progressie op alle terreinen objectief in kaart brengt. Dit systeem kan internationaal een doorbraak zijn om niet alleen de vooruitgang te meten, maar ook bijdraagt in beslissingen m.b.t. voortgang van revalidatie op de verschillende deelgebieden.

Een eerste tussenpublicatie in het Journal for Medical Systems kan hier worden gedownload.

Als het gehele onderzoekstraject is afgerond zal dit hier worden gepubliceerd. Het is op dit moment niet de bedoeling dat het Daan Theeuwes Fonds aanvullende onderzoeksprojecten gaat financieren. Dit omdat de focus meer is komen te liggen op postrevalidatie. Hier zal eventueel wel geld vrijgemaakt worden voor onderzoek naar behandelmethoden en de daaruit voortvloeiende resultaten.