Maximale kansen voor jongeren met ernstig hersenletsel.

Elk jaar krijgen 19.000 jongeren hersenletsel. 400 tot 600 van hen zelfs zeer ernstig. Dat begint meestal met een periode van coma en daarna een dubbele handicap: zowel fysiek (eenzijdige verlamming) als cognitief (spraak, geheugen, overzicht etc.).
Het Daan Theeuwes Fonds heeft tot doel om deze jongeren weer maximaal te laten participeren in onze maatschappij. Met de best denkbare revalidatie die gericht is op zoveel mogelijk herstel van functies. Maar ook met het ontwikkelen en realiseren van een nieuwe toekomst omdat de oude toekomst grotendeels tot het verleden behoort.
Het Daan Theeuwes Fonds ontwikkelt en realiseert nieuwe initiatieven, steunt wetenschappelijke- en revalidatieprogramma's maar richt zich momenteel vooral op programma's na de revalidatie van deze jongeren. Dat kan niet zonder uw steun. 

De foto's op deze site zijn van Guy van Grinsven† , Jan Willem Scholten e.a.