Stichting Het Daan Theeuwes Fonds houdt zich bezig met het optimaliseren van de zorg en behandeling van jongeren en jongvolwassenen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

In Nederland krijgen jaarlijks bijna 19.000 jongeren tot 24 jaar te maken met hersenletsel. Van deze groep hebben circa 600 jongeren tussen de 16 en 24 zeer ernstig traumatisch hersenletsel. Bijvoorbeeld door een sport, een ongeluk of zinloos geweld. Slechts een klein deel van hen kan revalideren. De meesten van hen komen in de chronische zorg, zoals (levenslang) in een verpleeghuis. Dat is vaak niet nodig!

Juist ook bij jongeren, die in de ontwikkelingsfase van hun leven zijn, kan intensieve training en therapie de effecten van hersenschade aanzienlijk verminderen. In Nederland ligt het accent van de zorg echter niet specifiek op jongeren en jongvolwassenen. Dat vraagt om een andere aanpak die weer hoop geeft en kwaliteit in het jonge leven terugbrengt. Zo kan weer aan een goede en positieve toekomst worden gewerkt.

Vreemd genoeg is de zorg in Nederland voor jongeren met (zwaar) hersenletsel bijna identiek aan de behandeling van ouderen met een herseninfarct. Met dezelfde centra, artsen, therapeuten en hetzelfde budget en vergoeding. Daardoor worden kansen gemist. De vraag is of we deze patiënten weer een toekomst willen geven – of alleen een verleden.

Het Daan Theeuwes Fonds wil ervoor zorgen dat die kansen gepakt worden. Door onder meer het vergaren en delen van kennis, aanvullend onderzoek, training, motivatie en vanaf 2018 ook een gespecialiseerd behandelcentrum – zoals ook in veel landen om ons heen. Dat zorgt voor een aanzienlijke besparing op de chronische zorgkosten en brengt voor patiënten en hun omgeving weer kwaliteit van leven terug. Zelfs hoop kan worden overtroffen 

H

et fonds is vernoemd naar Daan Theeuwes die op 23-jarige leeftijd na een ongeluk zwaar hersenletsel kreeg. Na bijna een jaar van operaties en – algemene – revalidatie in Nederland, koos Daan met zijn ouders voor verdere, gespecialiseerde behandeling voor jongeren met traumatisch hersenletsel in het buitenland. Met verrassende resultaten. Daan, Dominique en Adriaan Theeuwes vinden dat ook in Nederland jongeren de kans moeten krijgen op optimaal herstel. Daarvoor hebben zij het Daan Theeuwes Fonds opgericht.

Daan Theeuwes

Daan Theeuwes was 16 toen hij 0p de top van de zonnepiramide in Teotihucan (Mexico) stond. De wereld was van hem. Nu herbouwt hij zelf weer zijn toekomst en overwint elke dag de gevolgen van zwaar traumatisch hersenletsel.