Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie

Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie in Woerden is geopend in 2018. Het is het eerste gespecialiseerde medisch revalidatiecentrum voor jongeren met ernstig hersenletsel in Europa. Het biedt plaats aan klinische en poliklinische revalidanten tussen de 16 en 35 jaar. 

Het idee voor het centrum is ontstaan tijdens de revalidatie van Daan in het Shepherd Center in Atlanta in 2014. Daar bleek dat de hoog intensieve revalidatie bij jongeren met (zeer) ernstig hersenletsel leidde tot een zeer relevant herstel van functies. Zo leerde Daan daar weer lopen, zijn arm en hand gebruiken, weer spreken en weer zelfstandig worden. De ouders van Daan vonden dat deze vorm van revalidatie ook in Nederland beschikbaar moest komen. Maar waar begin je? 
Wat volgde was het opbouwen van netwerken van specialisten, stakeholders, wetenschappers, zorgverzekeraars, overheid en internationale deskundigen.

Het Daan Theeuwes Fonds werd opgericht met als doel de zorg voor de (jaarlijks ruim 400 tot 600) jongeren met zeer ernstig hersenletsel te optimaliseren. Samenwerkingsverbanden werden gemaakt met o.a. de Amsterdamse universiteiten VU en UvA, met het Shepherd Center, de internationale certificeringsorganisatie CARF, buitenlandse revalidatiecentra e.v.a. Zo was bijvoorbeeld prof. dr. Erik Scherder van meet af aan bij alle fases betrokken, net als dr. Henk Eilander en andere topspecialisten.

Om de plannen te realiseren moest voldaan worden aan de eisen van de Zorgverzekeringswet: de therapie moet voldoen aan de laatste inzichten van wetenschap en praktijk. Met betrekking tot de wetenschap initieerde het Fonds de opzet door de VU Amsterdam van een database met alle relevante wetenschappelijke studies m.b.t. de revalidatie van jongeren met ernstig hersentrauma. Enkele duizenden studies uit alle landen werden bijeengebracht en daarvan werd een wetenschappelijke meta-analyse gemaakt o.l.v. dr. Marsh Königs. Deze analyse is internationaal gepubliceerd en geldt ook voor de zorgverzekeraars als wetenschappelijke evidentie voor de vergoeding van intensieve en langdurige neurorevalidatie voor jongeren.

Gesprekken vonden plaats met veel betrokkenen in de revalidatie, maar uiteindelijk leek de beste optie om een onafhankelijk medisch specialistisch revalidatiecentrum op te zetten. Een expertisecentrum voor deze doelgroep. Daar was veel geld voor nodig. Adriaan Theeuwes vond in Chris Oomen een medestander. Samen hebben zij het centrum gefinancierd. Er is ruimte voor ruim 30 klinische patiënten en een zelfde aantal poliklinische revalidanten. De eigen verpleegafdeling is gevestigd in het tegenoverliggende Antonius ziekenhuis.

De behandelingen in het Daan Theeuwes Centrum leiden tot de gewenste, bijzondere resultaten en worden volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

Meer informatie over het Daan Theeuwes Centrum kunt u vinden op de website daantheeuwescentrum.nl.

De rol van het Daan Theeuwes Fonds

Het Daan Theeuwes Centrum is een zelfstandige organisatie en er gaat dan ook geen geld van het Daan Theeuwes Fonds naar investeringen of activiteiten die tot de normale bedrijfsvoering van een revalidatiecentrum behoren. Wel steunt het Fonds een aantal zaken die ‘extra’ zijn als aanvulling op de behandeling en buiten de normale zorg vallen maar juist dat beetje extra’s aan het revalidatieprogramma geven wat het nog bijzonderder (en succesvol) maakt.

Voorbeelden zijn het financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek dat binnen het Centrum door universiteitspromovendi wordt uitgevoerd en beneficiair is aan de totale revalidatie van jongeren. Maar ook het ondersteunen van het Familie- en Vriendenprogramma, het inrichten van een revalidatietuin, de aankoop van speciale fietsen, het financieren van sportdagen en -evenementen voor revalidanten, ontwikkeling van speciale programma's (zoals oogrevalidatie), de inrichting van een kinderspeelhoekje en een familiekamer etc.
Veel van deze giften zijn geoormerkt door de sponsoren van het Fonds. Het is het uitgangspunt om te kijken of deze activiteiten uiteindelijk duurzaam gefinancierd kunnen worden uit de algemene middelen omdat ze aantoonbaar meerwaarde bieden aan de zorg en toekomst van getroffenen en hun omgeving.

In de toekomst zal het Fonds zich meer gaan richten op de postrevalidatieprogramma's omdat juist hier nog heel veel gewonnen kan worden.